Boekband met verschillende 17e-eeuwse bijdragen, waaronder: 'Aen den bruydegom van Godts moeder den voester-vader van Christus S. Joseph'; 'De stralen der sonne van den H. vader en propheet Elias deze loopende eeuw verspreydt door de rycken van Italien en Vranckryck' (Luik, Hendrick Hoyoux, 1682); 'De stralen van de sonne van den H. vader en propheet Elias deze loopende eeuwe, verspreydt door de konigh-rycken van Spagnien' (Luik, Hendrick Hoyoux, 1684); 'Den schat van Carmelus verborghen in dese eeuwe, ontdeckt in 't leven van de weerdighe suster Sr Elisabeth de Jesu' (Luik, Hendrick Hoyoux, 1687); bijgevoegd 'Anecdotes chrétiennes ou recueil de traits d'histoire choisis', Lyon-Parijs, gedrukt bij Rusand - Beaucé-Rusand, 1820, 2 vol.

    € 150 - € 250
    Detailrapport op aanvraag.