A rare Dutch Bible, printed in 1556 by Hans De Laet in Antwerp, illustrated with woodcuts, in its original 16thC leather binding with brass fittings, the front page with the text: 'Den Bibel, Inhoudende het Oude ende Nieuwe Testament ter neersticheyt overgesteldt ende ghecorigeert na dat oprecht Latijnsch exemplaer, in den welcken dat toe ghedaen sijn die beduytselen der Capittelen oft Sommarien ende doch Concordantien, met veel schoon figueren verciert, doch mede die tafel vanden Epistelen ende Evangelien, Gheprint inde vermaerde Coopstadt van Antwerpen in de Cammerstrate by Hans De Laet, 1556, Cum Gratia & Privilegio.', H 9 - W 34,5 - D 22 cm

€ 600 - € 1.000
Detailrapport op aanvraag.