Catalogus

Catalogus in opbouw

 

Gelieve een detailrapport aan te vragen om de conditie van de objecten te raadplegen - info@carlobonte.be

Dinsdag, 20 maart, Aziatische Kunst, start om 10u

Woensdag, 21 maart, Europese Kunst, start om 10u 

 

Online Live Bidding

 

 

Klik op de afbeelding om details van het lot te bekijken.
€ 400 - € 600

Zu Wied-Neuwied M., 'Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817', 1 vol.

€ 200 - € 400

Anselmo A., 'Codex Belgicus seu ius edictale a Principibus Belgarum sancitum, ofte de Nederlandtsche, nieuwe soo gheestlycke als wereltlycke rechten, ghetrocken uyt de vier Placcaet-boecken, tot Gendt, ende Antwerpen', Antwerpen, gedrukt bij Petrus Bellerus, 1649

€ 300 - € 500

Spener P.J., 'Insignium theoria seu operis heraldici pars generalis: quae circa insignia, horum originem, scuta eorumque partitiones, metalla, colores, figuras, galeas, apices, aliasque scutorum appendices et consectaria studioso historiarum et vitae civilis nosse proficuum visum est, ex disciplina fecialium & moribus receptis exhibens', Frankfurt am Main, gedrukt bij Joannes David Zunnerus, 1690

€ 200 - € 400

Boileau Despreaux N., 'Oeuvres de Nicolas Boileau Despréaux avec des éclaircissemens historiques', Amsterdam, gedrukt bij David Mortier, 1717, 4 vol.

 

€ 300 - € 500

'Biblia Sacra, dat is de H. Schriftuer van het Oude, en het Nieuwe Testament, naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche overzettinge, in Nederduitsch vertaeld, met korte verklaringen op de duisterse plaetzen', Utrecht, gedrukt bij Cornelius Guillielmus le Febure, 1732, 2 vol.

€ 150 - € 250

Mirabeau, 'Élégies de Tibulle', Parijs, 1798, 3 vol.

 

€ 150 - € 250

Groot lot post- en fantasiekaarten en oudere revues

€ 300 - € 500

Arabisch manuscript in een mooie lederen band

€ 800 - € 1.200

17e-eeuws handgeschreven verslag van een reis naar Rome door een Gentenaar

€ 1.000 - € 1.500

Thiout A., 'Traité de l'horlogerie méchanique et pratique approuvé par l'Académie royale des sciences', Parijs, gedrukt bij Moette - Prault - Guerin - Clement - Debats, Dupuis - Jombert, 1741, 2 vol.

€ 100 - € 200

Boekband met verschillende 18e-eeuwse bijdragen, waaronder: 'Brief van Ernestus de Keuremenne aen den zeer geleerden heer Joan. B.L. Boulez van Wareghem'; 'Copye van eenen brief heden toegesonden aen den wyt vermaerden heer Boulez, canonick van de cathedrale kerk te Gend'; 'Sevensten brief van Ernestus de Keuremenne over het zoo-genaamt Semi. Generaal de universiteit van Loven'; 'Omstandig verhaal van de injurieuse gevangenisse van den eerweerdigen heere J.J. van den Elsken op den 14 junius MDCCLXXXIX voorgevallen buyten, en des selfs ontzet binnen de stad Sint-Truyden'

€ 100 - € 150

De Jonghe B., 'Gendsche geschiedenissen ofte kronyke van de beroerten en ketterye binnen, en ontrent de stadt van Gend sedert het jaer 1566 tot het jaer 1585', Gent, gedrukt bij de weduwe van Michiel de Goesin, (1781), 1 vol.

€ 150 - € 250

Boekband met verschillende 17e-eeuwse bijdragen, waaronder: 'Aen den bruydegom van Godts moeder den voester-vader van Christus S. Joseph'; 'De stralen der sonne van den H. vader en propheet Elias deze loopende eeuw verspreydt door de rycken van Italien en Vranckryck' (Luik, Hendrick Hoyoux, 1682); 'De stralen van de sonne van den H. vader en propheet Elias deze loopende eeuwe, verspreydt door de konigh-rycken van Spagnien' (Luik, Hendrick Hoyoux, 1684); 'Den schat van Carmelus verborghen in dese eeuwe, ontdeckt in 't leven van de weerdighe suster Sr Elisabeth de Jesu' (Luik, Hendrick Hoyoux, 1687); bijgevoegd 'Anecdotes chrétiennes ou recueil de traits d'histoire choisis', Lyon-Parijs, gedrukt bij Rusand - Beaucé-Rusand, 1820, 2 vol.

€ 100 - € 200

Lot diverse religieuze drukken, 17e - 19e eeuw

€ 200 - € 400

Lot 17e- en 18e-eeuwse boeken, religie, recht, e.a.

€ 150 - € 250

Guicciardini L., 'Description de touts les Pays-Bas', Amsterdam, gedrukt bij Joannes Janssonius, 1625; bijgevoegd 'Chronycke van Vlaenderen', Brugge, gedrukt bij Andreas Wydts, 1736, 1 vol.; extra bijgevoegd 'Les délices des Pays-Bas ou description géographique et historique des XVII. provinces belgiques, Luik, gedrukt bij J.F. Bassompierre, 1769, 1 vol.

€ 300 - € 500

'Alle de wercken, so ouden als nieuwen, van de heer Jacob Cats, ridder, oudt raedtpensionaris van Hollandt, &c. doorgaens vermeerdert, en achter met des autheurs tachtigh-jarigh leven, huyshoudinge en bedenckingen op zorgh-vliet, Amsterdam, gedrukt bij Jan Jacobsz. Schipper, 1658

€ 150 - € 250

Du Laury R.A., 'La jurisprudence des Pais-Bas autrichiens établie par les arrêts du Grand Conseil de Sa Majesté imperiale et catholique, residant en la ville de Malines', Brussel, gedrukt bij t' Serstevens, 1727; bijgevoegd 'Traité des successions divisé en quatre livres', Parijs, gedrukt bij Moutard, 1775

€ 100 - € 150

Conscience H., 'Geschiedenis van België', Antwerpen-Brussel, gedrukt bij J.-E. Buschmann - Alex Jamar, 1845; bijgevoegd Fournel V., 'Aux pays du soleil', Tours, gedrukt bij Alfred Mame et fils, 1884; extra bijgevoegd Burdo A., 'Les Belges dans l'Afrique centrale', Brussel, gedrukt bij P. Maes, 1886