Aanwezig / niet aanwezig

U plant aanwezig te zijn / U bent aanwezig

 • U plant aanwezig te zijn:

  In dit geval kunt u zich als koper laten registreren tijdens de tentoonstellingsdagen. U deelt ons uw coördinaten mee via uw ID en wij kennen u een biednummer toe. Dit (een genummerde kaart) kunt u afhalen net vóór of zelfs tijdens de veiling mits bekendmaking van uw coördinaten (ID) aan een van onze medewerkers.

 • U bent aanwezig vóór de veiling start:

  U kunt zich bij onze pc medewerker als koper laten registreren, indien dit nog niet het geval was, tot op het ogenblik dat de veiling start. U deelt ons uw coördinaten mee via uw ID-kaart en vult een voor intern gebruik ID-formulier in. Wij kennen u een biednummer toe (een genummerde kaart).

 • U komt binnen terwijl de veiling al gestart is:

  Bij uw eerste aankoop wordt u een biednummer toegekend (een genummerde kaart). Een medewerker komt uw ID-kaart ophalen en vraagt u een voor intern gebruik ID-formulier in te vullen. Hij overhandigt u eveneens uw biednummer.  

Belangrijk:

 • Bij elke u toegewezen kavel moet u uw biednummer duidelijk vertonen.
 • Één veiling kan bestaan uit meerdere zittingen. Uw biednummer geldt in dit geval voor de totaliteit van alle zittingen van deze veiling.
 • In elk van de voorgaande gevallen nemen we met uw toestemming en enkel voor intern gebruik altijd een kopie van uw creditcard.

U kunt tijdens de veiling niet aanwezig zijn

Er bestaan drie mogelijkheden om als afwezige koper toch aan een veiling deel te nemen:

Schriftelijk bieden:

Met ‘Schriftelijk bieden’ geeft u aan het veilinghuis opdracht als derde persoon voor u te bieden. D.w.z. dat de veilingmeester uw belangen als bieder verdedigt.

Bv. u geeft opdracht om voor een bepaalde kavel te bieden tot max. € 1.000; het item werd geschat € 500; de veilingmeester start met een basisbedrag van € 400, vanaf dan start het bieden. De veilingmeester biedt voor u mee tot aan uw maximum bod (€ 1.000). Wordt het item aan € 1.100 afgehamerd dan hebt u pech. Is het hoogste bod in de zaal € 650 dan verwerft u het stuk voor € 700.

Tijdens de tentoonstelling worden er ten behoeve van de klanten zgn. ‘aankooporders’ ter beschikking gesteld.  U geeft dit formulier af tijdens de tentoonstelling; u faxt het, of u e-mailt het.
Schriftelijk bieden kan ook online.  U moet zich wel vooraf registreren op onze website!

Het formulier vult u als volgt in:
uw coördinaten, het catalogusnummer van het lot waarvoor u mee wilt bieden, een korte maar degelijke beschrijving ervan en de maximum prijs die u ervoor wilt neertellen (uw maximum bieding is altijd exclusief 25% veilingkosten!).  Alle schriftelijke biedingen moeten ons bereiken ten laatste 48 uur vóór de eerste veilingdag, ongeacht het aantal zittingen.

Uw registratie is enkel compleet en rechtsgeldig als we ook een kopie van uw creditcard doorgestuurd krijgen.

U reserveert een telefoonlijn:

Vanaf een door het veilinghuis ingeschat bedrag van € 500 kunt u een telefoonlijn reserveren.  Dit kan via een geëigend formulier of online.
Het formulier is beschikbaar tijdens de tentoonstellingsdagen, of u kunt het downloaden via onze site. (zie voor invullen van dit formulier hierboven bij ‘schriftelijk bieden’).
Als u online een telefoonlijn reserveert, moet u zich wel éérst online registreren.

Via uw gereserveerde telefoonlijn kunt u nu effectief deelnemen aan het bieden. U wordt door één van onze medewerkers opgebeld enkele kavels voor het lotnummer waarin u geïnteresseerd bent.

Onze medewerker zal u vragen aan de lijn te blijven en wanneer het lot in kwestie verkocht wordt zal hij/zij telkens de biedingen hetzij in de zaal / hetzij over een andere telefoon aan u meedelen. Graag voor alle duidelijkheid enkel bieden met ‘ja’. (‘€ 5.000 in de zaal / een andere koper’; u biedt? / ‘ja’ = 5.250 ‘uw bod’; € 5.500, u biedt? …). Als uw maximum bedrag bereikt is dan deelt u dat mee via een simpel ’neen’.

Het veilinghuis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onbereikbaarheid, verbreking van het netwerk of welke obstructie dan ook tijdens het veilen van een door u geambieerd item.

Alle aanvragen voor reservatie van een telefoonlijn moeten ons bereiken ten laatste 48 uur vóór de eerste veilingdag, ongeacht het aantal zittingen.

Uw registratie is enkel compleet en rechtsgeldig als we ook een kopie van uw creditcard doorgestuurd krijgen.

Online live bidding:

In dit geval berekent het veilinghuis de commissie van zijn online partners ‘Invaluable Live!’(3%) 'LiveAuctioneers' (3%) 'the-saleroom.com' (3%) ‘Epailive’ (3%) ‘51BidLive’ (2%) e.a.  door aan de koper. Deze betaalt dan 27% / 28% commissie op de hamerprijs i.p.v. 25%.

Uw registratie is enkel compleet en rechtsgeldig als we ook een kopie van uw creditcard doorgestuurd krijgen.

Belangrijk:

 • De effectieve aanwezigheid tijdens een zitting heeft in alle omstandigheden voorrang op zowel het schriftelijk als op het telefonisch bieden.
 • In elk van de gevallen wordt u als koper geregistreerd en wordt u een biednummer toegekend.