Afhalen

  • Goederen moeten afgehaald worden op de dagen en uren zoals aangegeven in de catalogus en/of ten laatste binnen de tien dagen na de laatste veilingdag. Na deze termijn worden ze ten laste van de koper in depot geplaatst. Kosten voor stockering bedragen ongeacht het aantal loten forfaitair € 30. Bovenop deze forfait wordt er per week, per lot € 20 extra aangerekend.

  • Goederen worden afgegeven aan de koper zodra de betaling ervan effectief is, hetzij contant, hetzij na inning op onze rekening. Het veilinghuis zelf staat niet in voor transport van de goederen. In geval van afhaling door een lasthebber van de koper wordt verwacht dat hij deze derde een gewaarmerkte volmacht verschaft. Een model van deze volmacht kunt u van onze site downloaden. Zonder deze volmacht worden geen goederen afgegeven, zelfs al is aan de tegoeden aan het veilinghuis voldaan.

  • Kopers die wensen hun aankopen aan huis geleverd te zien, kunnen voor de regio Brugge beroep doen op 'Verhuizingen Bonte Nv' (050 33 66 00). Klanten die hun goederen wensen verzonden te zien hetzij nationaal, hetzij internationaal, kunnen door ons in contact gebracht worden met één van onze shipping-partners in de regio Brugge/Zeebrugge.

  • Vergeet niet uw biednummer terug te bezorgen bij afhaling aub.