Volgrecht

Voor originele kunst, waarvan de auteur hetzij een levende kunstenaar is hetzij gedurende 70 jaar na het jaar van zijn/haar overlijden is een volgrecht (auteursrecht) verschuldigd op een hamerprijs die meer dan € 2.000 bedraagt.

  • 4% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 2.000 tot en met € 50.000
  • 3% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 50.000,0 1tot en met € 200.000
  • 1% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 200.000,01 tot en met € 350.000
  • 0,5% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 350.000,01 tot en met € 500.000
  • 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven € 500.000

De maximumsom van het volgrecht mag evenwel niet meer bedragen dan € 12.500.
Tot en met € 2.000 is geen volgrecht verschuldigd.