Cites

Algemene voorwaarden

Met betrekking tot ivoor en verder alle species zoals opgenomen in het internationaal VN-verdrag  daterend van 1975 dient de koper in acht te nemen dat bij vervoer, hetzij verkoop van elk item naar of in een niet EU-land, een officieel CITES-certificaat vereist is. Dit document kan door de koper zelf, hetzij door het veilinghuis, aangevraagd worden bij de desbetreffende instanties (FOD – Volksgezondheid). In geval het veilinghuis de aanvraag indient worden de administratiekosten verrekend door deze instantie doorverrekend naar de koper.

Het veilinghuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij een negatief CITES oordeel door instanties als hierboven.

Vervoer en/of verkoop van items opgenomen in het VN-verdrag is, als aan de wettelijke vereisten is voldaan, volledig vrij binnen de EU.

Voor de VSA geldt dat enkel die items vrij mogen circuleren die door een gecertificeerd expert als antiek werden verklaard.