Cites

Algemene voorwaarden

Met betrekking tot ivoor, en verder alle beschermde species zoals opgenomen in het internationaal VN-verdrag daterend van 1975 wordt van de inbrenger van één van deze species verwacht dat hij/ zij in een verplicht en officieel document op eer verklaart hoe het/de item(s) in zijn/haar bezit is/zijn gekomen. Dit herkomstbewijs vormt samen met het expertiseverslag opgemaakt door het veilinghuis de basis voor de CITES-aanvraag tot legalisering van het/de item(s). Een CITES-certificaat is enkel vereist voor vervoer en/of verkoop in een niet EU-land en wordt enkel in zo’n geval door het veilinghuis aangevraagd. Binnen de EU geldt het expertiseverslag als vrijgeleide, ten minste als aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

Het veilinghuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij een negatief CITES oordeel door instanties als hierboven.